Vad är en visselblåstjänst?

En visselblåsningstjänst är en mekanism som ställs till förfogande för företagets anställda och intressenter för rapportering av handlingar eller beteenden (incidenter) som kan äventyra enskilda personers integritet och/eller rättigheter, som kan påverka företagets verksamhet, för att skapa allvarligt ansvar (t.ex. när det gäller hälsa och säkerhet, miljö, mänskliga rättigheter, individuella rättigheter, integritet etc.).

Vem är en visselblåsare?

Whistleblower är en person som vill rapportera vissa typer av fel. Det kan vara något som de bevittnade på jobbet. Medarbetarna kan inte bara vara visselblåsare, utan även leverantörer, kunder, entreprenörer etc.

Anonym rapport

Efter att ha skickat in rapporten levereras den till den person i ditt företag som utsetts att hantera rapporter om visselblåsning. Beslutet fattas om hur man ska gå vidare med betänkandet. Samtidigt kan uppgiftslämnaren i ditt företag säkert svara på visselblåsaren och upprätthålla högsta sekretessstandard.

Rapportera

När formuläret kommer att skickas in får du länk till ärendet för ytterligare kommunikation.
Alla data krypteras och lagras på en säker plats.

Case managers meddelas och kan svara.